Vill du jobba med barn?

Drömmer du om att jobba med barn på ett eller annat sätt? Kanske du vill bli förskolefröken, fritidsledare eller barnskötare? Då gäller det att först utbilda dig inom det. Sedan kan du hitta någon som rekryterar till ett jobb som du passar för. Det kan ske till exempelvis via en rekryteringsfirma, läs mer här om varför du ska välja Skill U för rekrytering i Malmö. Det går redan i gymnasiet att rikta in sig på att jobba med barn, så väl som det finns Komvux och yrkesutbildningar.

Bli förskolelärare

Du som vill bli förskolelärare kan bli det genom att gå på förskolelärarutbildningen. För att söka ska du har  grundläggande behörighet, det vill säga slutbetyg från gymnasiet, gymnasieexamen eller motsvarande samt särskilt behörighet. Den särskilda behörigheten beror på vad du ska ha för inriktning på din utbildning. På några högskolor finns särskilda program för dig som arbetar som barnskötare och vill komplettera för få en examen.

Förskollärarutbildningen är 3,5 år lång och omfattar 210 högskolepoäng. Utbildningen är uppdelad i tre delar som består av både teori och praktik:

  • Det förskolepedagogiska området
  • Utbildningsvetenskaplig kärna
  • Verksamhetsförlagd utbildning (praktik), VFU

Olika lärosäten erbjuder olika inriktningar och dessa kan variera med tiden och utvecklas med nya pedagogiska profiler. I utbildningen ingår även kurser i språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap, barn- och ungdomsvetenskap, etik och estetik.

När du är klar med dina studier ska du vända dig till examensenheten vid din högskola för att ansöka om förskollärarexamen.

När du tagit ut din examen ska du ansöka om förskollärarlegitimation hos Skolverket.

28 Oct 2022