Så funkar barns rätt till personlig assistans

Ibland kan det vara så att barn har behov av personlig assistans. Det om barnet har någon form av funktionshinder. Då kan man ansöka om assistansersättning. Barn kan få assistansersättning om det: 

  • Omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
  • Har en funktionsnedsättning som innebär stora svårigheter i hans eller hennes dagliga liv
  • Är försäkrat i Sverige

Man kan sedan välja att anlita ett assistansbolag så som Ekens Assistans för att få personliga assistenter man trivs med.

Att jobba som assistent hos ett barn

Att vara assistent till ett barn kan vara utmaning. Det eftersom att man då så att säga befinner sig mellan barnet och föräldrarna. Som assistent ska man inte ha en uppfostrande roll, utan bara agera såsom barnet vill och verka för att barnet ska kunna så likt ett icke funktionshindrat barn som möjligt.

En personlig assistent ska assistera sin brukare, oavsett om det är en vuxen eller ett barn på det sätt att han eller hon kan göra saker den skulle gjort själv om det inte fanns en funktionsnedsättning.

När brukaren är ett barn måste därför en jämförelse göras med vad ett barn i motsvarande hade gjort.

Att ha en bra dialog med familjen är viktigt. Det så att det fungerar för alla parter. 

För att få arbeta som assistent till ett barn alltså en person som är under 18 år, så krävs det enligt lag att det finns ett utdrag ur belastningsregistret. Detta syftar till att säkerställa att barn med funktionsnedsättning inte råkar illa ut.

17 Nov 2020